הרשמת לקוח חדש

מיטב מוצרי ניילון ואריזה בע"מ(להלן מיטב) מודה לך על שבחרת לקנות באתר האינטרנט שלה.

 

 כללי

1.1.השימוש באתר מיטב  כפוף לתנאים שלהלן, המאשר את הסכמתו של המשתמש. כל משתמש באתר מסכים לתנאי השימוש, ומסכים כי לא תהיה לו כל תביעה כלפי מיטב, או מי מטעמה, מלבד טענות הנוגעות להפרת ההתחייבות של מיטב על פי תנאי שימוש אלה. 

1.2.על מנת לעשות שימוש באתר עליך לאשר שקראת והנך מסכים לתקנון במלואו. אי הסכמתך לתקנון תמנע ממך האפשרות לבצע רכישות דרך אתר האינטרנט או בדרך אחרת להשתמש באתר.

1.3. אתר זה מופעל ומנוהל על - ידי מיטב. לכל שאלות הקשורות לאתר האינטרנט תוכל ליצור קשר עם מרכז שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:izik@meitavit.com.

1.4.אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.

1.5.מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

קישורים לאתרים אחרים

2.1.אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים המופעלים על ידי גורמים אחרים. קישורים אלו מובאים לנוחיותך בלבד. אין למיטב שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. אין הכללת קישורים אלה באתר זה אישור לחומר המופיע בהם, ואין על קישורים אלו להעיד על קשר כל שהוא עם מפעילי אתרים אלו.

2.2.השימוש בכל אתר אחר, בין אם הוא מופיע בקישור באתר זה, כפוף גם לתנאי שימוש ולתנאים וההנחיות באותו אתר, אם בכלל, הכלולים באתר הנ”ל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כאישור, המלצה או העדפה על ידי מיטב.

שימוש באתר

3.1. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר זה לכל מטרה בלתי חוקית, או לכל מטרה

אסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות האמורים במסמך זה.

3.2.אתר זה מיועד לרכישת מוצרים של חברת מיטב, אין על משתמשי אתר זה לעשות בו שימוש מסחרי  ו/או שימוש למטרות רווח.

אין על המשתמש באתר זה להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור מידע שמופיע באתר, מוצרים או שירותים שמקורם באתר זה.  

אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש מחברת מיטב.

3.3.אסור למשתמש לבצע שינויים בתוכן אתר באתר.

הרשמה לאתר

4.1. בעת ההרשמה תתבקש למסור, בין היתר, פרטים אישיים ( כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, וכו'),הנך מתבקש למסור פרטים מדויקים בלבד.

שם משתמש וסיסמא

4.2. בעת הרשמה באתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא. בכל עת שתרכוש מוצרים באתר, תוכל להזין את שם המשתמש והסיסמא במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמא שבחרת יזהה אותך ויחסוך לך את הצורך למלא את הפרטים האישיים שלך. מעת לעת יהיה עליך לוודא שהפרטים האישיים שלך הם כפי שמופיעים באתר, עדיין נכונים. במידה והשתנו, אתה מתבקש לתקן אותם, בכדי שנוכל לספק את הזמנתך וליצירת קשר במידת הצורך. שם משתמש והסיסמא ישמשו אותך לצורך זיהוי בעת פנייתך לשירות הלקוחות.

4.3.שמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה לפחות פעם אחת בכל ארבעה חודשים.

4.4.מיטב רשאית לקבוע מעת לעת אמצעי זיהוי נוסף או אחר.

מוצרים

5.1.מגוון המוצרים באתר עשוי להשתנות בכל עת, ההיצע והמגוון הרחב של המוצרים, לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר בכל עת אינו מבטיח שהוא יוצע למכירה גם בעתיד. מיטב אינה מתחייבת להיקף או זמינות של מוצרים במלאי. מיטב שומרת לעצמה את הזכות לא לספק את המוצר כלל. עם זאת, אם זאת מוצר שהוזמן ולא קיים במלאי תחויב בהתאם למוצר שסופק שנשלחו אליך בפועל במידה וסופק לך מוצר חלופי.

רכישה באתר

6.1.הרכישה באתר מותנית ברישום מלא הכולל את כל המידע המפורט בשדות החובה בטופס ההרשמה ללא השלמת  התהליך במלואו זה לא ניתן לרכוש באתר.

איסוף ומשלוח

7.1.המוצרים שהזמנת יימסרו לך על ידי שליח מסניף מיטב הקרוב אליך. מיטב אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לך מוצרים באיכות טובה ואת ההזמנה במלואה. עם זאת, מיטב לא יכולה להבטיח שההזמנה שלך תהיה נקייה מטעויות אנוש, כולל שגיאות באיסוף המוצרים על פי הזמנתך.

מי ראשי להשתמש באתר?

8.1.בכפוף לתנאים אלה, מחזיקי כרטיס אשראי תקף, מכובד בארץ, יכול לרכוש מוצרים באתר, בתנאי שהם השלימו את תהליך ההרשמה לאתר במלואו.

8.2. מיטב שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר ללקוח לרכוש באתר גם אם הוא רכש בעבר דרך האתר במקרים הבאים:

             8.2.1.אם במהלך רישום לאתר נמסר במתכוון מידע לא נכון.

             8.2.2.אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באתר החברה או בחברה עצמה, או

                        בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של מיטב.

             8.2.3.אם השתמשת בשירותיה של מיטב לכל מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על החוק על פי

                        דיני מדינת ישראל.

             8.2.4.אי עמידה בהסכם זה או בתנאיו של כל שירות אחר שתציע מיטב.

             8.2.5.אם יש לך חוב כספי כלפי מיטב לרבות חוב הנובע מקנייה באחד מסניפי הרשת,

                      ולא נפרע למרות שהגיע מועד פירעונו.

             8.2.6.בתשלום כל עסקה מיטב תבצע בדיקה של כרטיס האשראי והעסקה תאושר בכפוף

                       לאישור של חברת האשראי. עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לא יאושרו.

אזורי שילוח

9.1.מיטב מכסה אזורי חלוקה מסוימים ואינה מגיעה לכל עיר ויישוב. במידה והיישוב אינו נמצא ברשימת ההפצה יוכל הלקוח לבצע הזמנה באיסוף עצמי בלבד.

דמי משלוח

10.1.דמי המשלוח יתווספו לחשבון בסיום ההזמנה. דמי משלוח אשר יחויבו יופיעו בדף הבית, ובכל מקרה יוצגו בפניך בעת אישור סופי של פרטי הזמנה.

10.2.מחיר דמי המשלוח יוצג באתר. מיטב עשויה גם לשנות עלות דמי המשלוח מעת לעת על פי החלטתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת למעט מחיר המוצר ביום ביצוע ההזמנה. מיטב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי המשלוח עבור אזורי חלוקה שונים.                      

אספקת ההזמנה

11.1.הסחורה תסופק לכתובת שתימסר בעת מילוי טופס ההרשמה לאתר, או לכתובת אחרת שתצוין בעת ההזמנה.

11.2.בעת ההזמנה תתבקש לציין את תחום השעות כפי שרצוי עבור משלוח. בזמן הזה אתה חייב להיות נוכח בכתובת בכדי לקבל את ההזמנה.

11.3.שליחי מיטב אינם חוסכים במאמץ כדי לספק את ההזמנה בתחום השעות המבוקש שנקבע בהזמנה.   מוקד שירות הלקוחות של האתר ישתדל לעדכן אתכם בכל מקרה של שינוי במועד האספקה. במקרה שמועד האספקה יהיה שונה(מוקדם או מאוחר)מהמועד המועדף הנקוב בהזמנה, ובכל מקרה לא תהיה  פטור מלשלם עבור ההזמנה עצמה ודמי המשלוח.

11.4.אם במועד המסירה של המשלוח לא יהיה נוכח המזמין, המשלוח יימסר למי שיהיה נוכח באותו הזמן במקום – או יושאר ליד הדלת הקדמית אם אף אחד לא נמצא. במקרה זה האחריות ושלמותו של המשלוח, חלות עליך בלבד. מיטב לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או פגם בעקבות השארתו של המוצר בסמוך לדלת.

11.5.בעת ביצוע הרכישה תוכלו לציין שלא להשאיר את המשלוח מחוץ לדלת. והיה וציינתם כך, ולא היה מבוגר כדי שיוכל לקבל את המשלוח, מיטב תחזיר את המשלוח לאחת מסניפי הרשת. במקרה זה, יהיה עליך ליצור קשר עם החברה ולתאם מועד אספקה חדש ותחויב לשלם דמי משלוח מלאים.

11.6.מיטב לא תהיה אחראית לעיכובים הנובעים ממסירת מידע שגוי על ידי המשתמש.

 בדיקת משלוח

12.1.אנא בדוק את תוכנו של המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוות אתו לחשבונית שתועבר אליך במשלוח  מבלי לעכב את השליח. בכל שאלה על הזמנה שסופקה עליך לפנות לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות מקבלת המשלוח.

שינויים וביטולים

13.1.מיטב עושה מאמצים בכדי לאפשר לך לשנות את ההזמנה ו/או לבטלה. שינוי ו/או ביטול של הזמנה יחול בתנאים הבאים:

               13.1.1.בקשות לשינוי ו/או ביטול הזמנה התקבלו רק בתוך 12 שעות לאחר ביצוע הזמנה.

               13.1.2.שינוי ו/או ביטול הזמנות של מעבר לטווח השעות שצוין באתר תופנה לשירות לקוחות.

                          בעת הפנייה לשירות הלקוחות תתבקש להזדהות את ע"י שם המשתמש והסיסמא

                         שבחרת בעת הרישום באתר.

החזרת מוצרים

14.1.כל הזמנה שנעשתה באתר תוכל להחזיר בשלמותה או חלק ממנה לאחר תיאום עם השירות לקוחות.

14.2.מוצרים יתקבלו בחזרה באריזתם המקורית בלבד.

14.3.מוצרים שלא באריזתם המקורית לא יתקבלו.

14.4.החזרת מוצרים תתבצע לפי חוק הגנת הצרכן,התשמ"א-1981 עד 14 יום ממועד קבלת הטובין בפועל.

14.5.ניתן להחזיר את המוצרים לאחד מחנויות הרשת או בהזמנתך הבאה באתר. את החנות הקרובה למקום מגוריכם תוכל למצוא באתר. לאחר החזרת המוצרים לחנות או לשליח תזוכה  במחיר ששילמת עבורם(בניכוי דמי המשלוח )הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי או זיכוי עבור הקנייה הבאה. מיטב   תהיה רשאית לנכות מהזיכוי בדמי ביטול של 5%(חמישה אחוזים ), למעט החזרה שנעשתה כתוצאה ממוצר פגום. במקרה של מוצר פגום לא תחויב בדמי ביטול.

14.6.אם אתה פתחת את המוצר ו/או השתמשת בו לא תוכל להחזירו, אלא אם המוצר פגום.

14.7.למען הסר ספק, האחריות על החלפה או החזרת מוצר מוטלת עליך בלבד. בכל מקרה לא יינתן זיכוי עבור דמי המשלוח.

14.8.מיטב אינה מתחייבת למחיר הזול ביותר למוצרים הנמכרים באתר ומבהירה כי ייתכן שיש הבדלים בין המחירים של המוצרים במחירים בחנויות הרשת. בכל מקרה, מחיר המוצר שצוין באתר האינטרנט הוא המחיר הקובע, גם אם צוין ע"ג המוצר שנשלח אליך מחיר שונה.

מועדון לקוחות

15.1.מיטב אינה מתחייבת לשמור על הטבות מועדון הלקוחות בחנות המקוונת כפי שהם בחנויות הרשת הרגילות. מיטב שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא צורך ליידע מראש את הלקוחות.

15.2.מיטב רשאית, אך לא חייבת, להנפיק ללקוחות החנות באתר כרטיס חבר מועדון. כרטיס חבר המועדון והשימוש בו כפוף לתקנון האתר. מחזיק כרטיס המועדון יוכל ליהנות מהטבות כאלה ואחרות לרכישת מוצרים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית של מיטב וכפי שצוין ובתקנון של המועדון.

15.3.במידה ויש לך כרטיס מועדון, בעת הרישום לאתר תתבקש לעדכן את מספר כרטיס המועדון  שברשותך, כך שתוכל ליהנות מההטבות והזכויות שהוא מקנה. האחריות על מילוי הפרטים המדויקים מוטלת על מחזיק כרטיס המועדון.

15.4.במידה ונמסרו פרטים שגויים בעת ההרשמה לאתר לא ייצברו ההטבות והזכויות עבור כרטיס חבר המועדון בעת קניות באתר. במקרה זה לא יהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי מיטב.

15.5.אין הטבות תוענקנה לחברי מועדון שמסיבה זו או אחרת לא להזין את מספר החברות במועדון בעת ביצוע הזמנה ולא באופן רטרואקטיבי על ההזמנות האחרונות.

15.6.מוצרים שנרכשו באתר ושמחירם מחושב על ידי המשקל בפועל, ייחשבו בעת ביצוע ההזמנה, ולכן  ייתכן שיש הבדלים קלים בין המשקל בהזמנה למשקל שסופק בפועל. הבדלים אלה לא יהוו הפרת האחריות של מיטב. המוצרים אשר נמכרים לפי משקל מסופקים ביחידות שלמות (לדוגמא, שקיות גופיה וכו').בעת ההזמנה תתבקש לבחור את מספר היחידות שאתה רוצה לקבל ומשקל משוער. מחיר של המוצר נקבע על ידי המשקל של היחידה שסופק בפועל.

עדכון מחירים

16.1.מיטב רשאית לשנות את מחירי המוצרים כמפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

16.2.אתר מיטב מציע מאות מוצרים למכירה. לצד כל מוצר המחיר המעודכן במהלך הביקור שלך. מחיר זה תקף להזמנה הספציפית, מיטב אינה מתחייבת לאותו המחיר בהזמנה הבאה.

16.3.בכל מקרה יובהר, כי המחיר הנכון הוא מחיר המוצר שמופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.

מס ערך מוסף

17.1.כל המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים. המחירים אינם  כוללים מע"מ

17.2.המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

חשבון משוער

18.1.הסכום הסופי, שתחויב עבור ההזמנה שלך יחושב על-פי המשקל של מוצרים,(במידה וקיימים מוצרים שנמכרים לפי משקל).החשבון אשר יוצג לפניך בעת סיום ההזמנה באתר הוא רק חשבון משוער. באופן טבעי, יכול להיות הבדל בין סכום זה לבין הסכום החיוב הסופי. הדבר נובע, בין היתר ממשקל שונה, זיכויים עבור מבצעים שונים באתר, אספקת מוצר חלופי, וכו'.

מינימום הזמנה  

19.1.מיטב רשאית לקבוע סכום הזמנת מינימום לאזורים שונים ולא, יהיה לה לספק הזמנות סכום כולל(בעת השלמת ההזמנה)שאינו עולה על הסכום המינימלי כפי שנקבע באתר.

אמצעי תשלום

20.1.התשלום באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי בתוקף, שהונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי אשראי הפועלות בישראל. כל עוד הם מאפשרים ביצוע תשלומים באינטרנט ,בהתאם לכרטיס האשראי שלך. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, חייבת להיות לך תעודת זהות ישראלית או דרכון בתוקף.

20.2.כל משתמשיPay Pal רשאים לרכוש באתר בהתאם לתקנון השירות ולהסכם בין מיטב לבין ספק זה 

20.3.מיטב שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום זה או אחר באתר, ולאפשר  אמצעי תשלום אחרים באתר.

תנאים ולוח זמני תשלום

21.1.תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטתה של מיטב. מועדי תשלום ומספר התשלומים האפשריים תוכלו לראות בסוף ביצוע ההזמנה.

מבצעים, הנחות והטבות

22.1.מיטב מציעה  הטבות והנחות ללקוחותיה. מיטב עשויה להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות שונות מאלה המוצעים בחנויות הרשת. מיטב רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה כדי להחליף אותם ו/או לשנות אותם מבלי לתת כל הודעה מוקדמת.

22.2.לתשומת לבכם: אין לך זכות מוקנה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר מיטב. כל שינוי בפרטי ההזמנה או המחיר תוביל לבחינה מחודשת של זכאותכם למבצע, ההטבה או ההנחה. לדוגמא, אם אתה רכשת מוצר והייתה זכאי לקבלת הטבה בגינו, אך מוצר זה אזל מה מלאי, לא תהיה זכאי לאותה ההטבה, במידה ורכשת מוצר חלופי, שאין הטבה בגין רכישתו, לא תהיה זכאי להטבה המלווה את הרכישה של המוצר המקורי: במידה וסכום ההזמנה שלך פחת בשל חוסר ו/או משקל של המוצרים שסופק לך תבחן הזכאות של הנחה או ההטבה שהייתה מקבל במידה וההזמנה הייתה מסופקת במלואה.

22.3.דוגמאות אלה אינם ממצים את השינויים האפשריים לזכאותכם למבצעים, הנחות ו/או הטבות באתר.

22.4.מובהר כי אין כפל הנחות ומבצעים.

"היסטוריית ההזמנות"

23.1.מוצרים שאתה רוצה להזמין באתר יישמרו עד להשלמת תהליך ההזמנה, וגם להזמנות עתידיות שלך באתר.

23.2.הזמנה קבועה המיועדת לרכישות חוזרות. זה מאפשר חיסכון במוצרים שהזמנתם לפחות פעם אחת בעבר. בכל עת לאחר ההזמנה הראשונה ניתן להוסיף או מוצרים שנעשו קבועים. היסטורית הקניות אינה  את המחיר של המוצרים או הזמינות שלהם בעת ביצוע הזמנה בפועל.

המוצר אזל

24.1.אספקת המוצרים בפועל תהיה בהתאם למלאי המוצרים באותה חנות שממנה המשלוח ייעשה. מיטב  לא מחויבת לספק מוצרים שלא קיימים במלאי בעת ליקוט ההזמנה באותו הסניף. כמובן שלא תחויב עבור מוצרים שלא סופקו בפועל. לא תהיה לך כל טענה כלפי מיטב בגין מוצרים שלא סופקו למעט אם חויבת עליהם.

24.2.במידה והזמנת מוצר באתר ובעת הליקוט התברר שהוא לא קיים במלאי הסניף, הסניף ינסה ליצור אתך קשר כדי לקבל את הסכמתך כדי לספק לך. מוצר חלופי במידה ומיטב לא תצליח ליצור אתך קשר ההזמנה תסופק ללא המוצר.

24.3.מיטב תעשה את מירב המאמצים לספק לך את ההזמנה במלואה. בעת ביצוע ההזמנה תוכל לציין מוצרים חלופיים במידה וקיימים שתרצה במקום מה שהזמנת.

שימוש במידע

25.1.מיטב רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, כחלק מהרישום או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכל מידע שנאסף על דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר(כולל השימוש בעוגיות)כאשר:

              25.1.1.כדי לשפר את השירותים, שמיטב ו/או צד שלישי תוכן להציע למשתמש.

             25.1.2.כדי ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויות לעניין את המשתמש

                         ונמכרים על ידי מיטב ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה עשוי להביא לתשומת  

                         לבם של המשתמשים באתר מיטב באמצעות: 

             25.1.2.1.כתובת או כתובת אחרת שיש למשתמש.

             25.1.2.2.כתובת דואר אלקטרוני שיש למשתמש.

             25.1.2.3.תא קולי של משתמשי מכשירי טלפון סלולריים, על פי הפרטים שנמסרו על ידי

                            המשתמש בעת הביקור באתר האינטרנט.  

25.2.כדי לנתח ולספק מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע שנמסר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי בשמו. כדי ליצור קשר עם המשתמש בעת צורך. לשמירה על השירות הניתן על ידי מיטב .כדי לעקוב אחר פעילות המשתמש באתר בכפוף להוראות מסמך זה ובכפוף לחוק.

25.3.משתמשים יכולים להפסיק לקבל כל מידע מיטב דרך כפתור הודעה מתאים "צורו קשר" באתר.

25.4.מיטב ישתמש במידע שנמסר על ידי המשתמש בהתאם לחוק, לרבות הוראות חוק הגנת פרטיות- 1981,ובהתאם להסכמים ולאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם למסמך זה.

25.5.מיטב אחראית על פרטיות מידע של המשתמש, אך שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי משתמש(כמו אלה המוכרים לו)במקרים הבאים:

                25.5.1.אם השימוש של המשתמש שלה בפורום ו/או חומר ו/או מידע המשמש על ידי

                          המשתמש-אינו חוקיים.            

       25.5.2.אם החומר ו/או המידע על ידי המשתמש הקשורים ו/או נוגע להליכים משפטיים 

                            ו/או נדרשו לצורך הליכים על ידי צד שלישי כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

                25.5.3.אם נדרש החומר ו/או המידע לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים

                           אלו.

                25.5.4.אם נדרש החומר ו/או מידע המשמש את המשתמשים כדי להגן על האינטרסים  

                           של מיטב .

תקנון האתר

26.1.מיטב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההוראות ותנאי שימוש שלה משתמשים באתר ופורום בכל עת שימצא לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלטת. האחריות על המשתמש לבחון מחדש את תנאי שימוש מעת לעת כדי לשמור על קשר עם השינויים.

26.2.מיטב רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא כל הודעה מוקדמת, המשתמשים בפורום או כל תוכן אחר, ולמשתמש לא יהיו כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגינן.

שונות

27.1.מיטב תנקוט בכל הצעדים סבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. עם זאת, הוא הבהיר כי מיטב אינו יכול לאבטח את המידע שלהם ומערכות אבטחת תקשורת מפני גישה לא חוקית ושימוש האסור של צדדים שלישיים. לכן, מיטב אינו אחראי, במישרין או בעקיפין, במקרה של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר וכתוצאה מכך במישרין או בעקיפין מחדירות בלתי מורשות או כתוצאה של טעויות ו/או מחדלים אשר אינן בשליטה מיטב.

27.2.כל זכויות היוצרים וקניין רוחני מכל סוג, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או לא מוחשית שפורסם באתר זה או בשם מיטב שייכים באופן בלעדי. אין להעתיק ,להפיץ, להציג בפומבי, להעביר אותם לצד שלישי, או המשמש לכל הסכמה מסחרית או לא מסחרי, בלא קבלת ההסכמה המפורשת של מיטב בכתב ומראש. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין מיטב ואותם הצדדים.

באפשרותך לפנות בכל שאלה על שימוש באתר כדי דרך הכפתור "צור קשר" באתר.

27.3.השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל.

27.4.מקום שיפוט בלעדי לכל עניין הנו השימוש באתר, הוא אך ורק בתי משפט מוסמך בתל אביב בלבד.

 

 

השימוש באתר כפוף לתקנון של חברת מיטב 

נגישות