הרשמת לקוח חדש

 מדיניות הפרטיות

1.1.השימוש באתר מיטב  כפוף לתנאים שלהלן, המאשר את הסכמתו של המשתמש. כל משתמש באתר מסכים לתנאי השימוש, ומסכים כי לא תהיה לו כל תביעה כלפי מיטב, או מי מטעמה, מלבד טענות הנוגעות להפרת ההתחייבות של מיטב על פי תנאי שימוש אלה. 

1.2.על מנת לעשות שימוש באתר עליך לאשר שקראת והנך מסכים לתקנון במלואו. אי הסכמתך לתקנון תמנע ממך האפשרות לבצע רכישות דרך אתר האינטרנט או בדרך אחרת להשתמש באתר.

1.3. אתר זה מופעל ומנוהל על - ידי מיטב. לכל שאלות הקשורות לאתר האינטרנט תוכל ליצור קשר עם מרכז שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:.arik@meitavit.com.

 

1.4.אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.

1.5.מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

קישורים לאתרים אחרים

2.1.אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים המופעלים על ידי גורמים אחרים. קישורים אלו מובאים לנוחיותך בלבד. אין למיטב שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. אין הכללת קישורים אלה באתר זה אישור לחומר המופיע בהם, ואין על קישורים אלו להעיד על קשר כל שהוא עם מפעילי אתרים אלו.

2.2.השימוש בכל אתר אחר, בין אם הוא מופיע בקישור באתר זה, כפוף גם לתנאי שימוש ולתנאים וההנחיות באותו אתר, אם בכלל, הכלולים באתר הנ”ל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כאישור, המלצה או העדפה על ידי מיטב.

שימוש באתר

3.1. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר זה לכל מטרה בלתי חוקית, או לכל מטרה

אסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות האמורים במסמך זה.

3.2.אתר זה מיועד לרכישת מוצרים של חברת מיטב, אין על משתמשי אתר זה לעשות בו שימוש מסחרי  ו/או שימוש למטרות רווח.

אין על המשתמש באתר זה להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור מידע שמופיע באתר, מוצרים או שירותים שמקורם באתר זה.  

אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש מחברת מיטב.

3.3.אסור למשתמש לבצע שינויים בתוכן אתר באתר.

הרשמה לאתר

4.1. בעת ההרשמה תתבקש למסור, בין היתר, פרטים אישיים ( כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, וכו'),הנך מתבקש למסור פרטים מדויקים בלבד.

שם משתמש וסיסמא

4.2. בעת הרשמה באתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא. בכל עת שתרכוש מוצרים באתר, תוכל להזין את שם המשתמש והסיסמא במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמא שבחרת יזהה אותך ויחסוך לך את הצורך למלא את הפרטים האישיים שלך. מעת לעת יהיה עליך לוודא שהפרטים האישיים שלך הם כפי שמופיעים באתר, עדיין נכונים. במידה והשתנו, אתה מתבקש לתקן אותם, בכדי שנוכל לספק את הזמנתך וליצירת קשר במידת הצורך. שם משתמש והסיסמא ישמשו אותך לצורך זיהוי בעת פנייתך לשירות הלקוחות.

4.3.שמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה לפחות פעם אחת בכל ארבעה חודשים.

 

4.4.מיטב רשאית לקבוע מעת לעת אמצעי זיהוי נוסף או אחר.

נגישות